Інше

Програма “Філософія” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Інше
  • Вік учасників: 13 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Становлення демократії в Україні є універсальним процесом, що стосується як держави та органів державної влади, так і суспільства загалом. Від успішності змін на рівні суспільних відносин залежить рівень розвитку демократії та втілення демократичних ідеалів в життя. Тому питання формування нової демократичної правової та політичної культури, розвиток громадянських інститутів суспільства, підвищення рівня життя та життєвих стандартів громадян України набуває особливого значення. Зреалізувати важливі завдання процесу державотворення в умовах інтеграції в європейський простір спроможна високоосвічена, соціально вмотивована, успішна особистість.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України, науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол No1 від 09.02.2017 р.)

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції