Інформаційні технології

Програма “Цікава інформатика” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Інформаційні технології
  • Вік учасників: 8 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Одне з актуальних завдань сучасного закладу освіти — пошук оптимальних шляхів зацікавлення вихованців  навчанням, спонукання до творчості, виховання дитини як життєво й соціально компетентної особистості, здатної застосовувати здобуті знання. Одним із провідних шляхів реалізації цих завдань є застосування нових освітніх технологій, та вміле використання їх можливостей у освітній діяльності. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) змінює весь процесс навчання. Це стимулює вихованця до оволодіння та активного засвоєння нових знань.

Під час навчання у нашому гуртку вихованці отримають теоретичні знання з основ інформатики, набудуть практичних навичок користування різними комп'ютерними програмами: текстовим процесором, графічним редактором, програмами створення презентацій, глобальною комп’ютерною мережею Інтернет.

Навчання у гуртку сприяє поглибленню знань шкільної програми, кращому засвоєнню матеріалу, удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами і забезпечує професійну орієнтацію вихованців.

Метою гуртка є формування компетентностей особистості у процесі опанування основами інформатики. Навчальна програма передбачає 1 рік навчання за основним рівнем.

Програму схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 №21.1/12-Г-403)

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції