Мови

Гурток з англійської мови (Кременчуцький заклад дошкільної освіти ( ясла – садок) № 59 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Мови
  • Вік учасників: 6 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Зміст програми узгоджено з Базовим компонентом дошкільної освіти. Навчання дітей за програмою базується на їх живому інтересі до процесу вивчення іноземної мови і відбувається виключно в ігровій формі. Навчально-розвивальний матеріал систематизовано за тематичними блоками в логічній послідовності. Розширений і конкретизований зміст навчального матеріалу, чітко визначено фонематичну, граматичну та англомовну компетенції дітей.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Науко-вий керівник Огнев’юк В.О. Лист ІМЗО  від 14.07.2020 р. №22.1/12-Г-572 Лист МОН від 23.07.2020р.

№1/11-4960

Графік роботи гуртка

Вівторок Середа Четвер 15.30- 16:30

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції