--

“Гідрологія” Кременчуцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: --
  • Вік учасників: 14 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Ця програма розробляє наступні компетентності

Гідрологія – це наука, яка вивчає природні води у межах гідросфери Землі, явища і процеси, що в них відбуваються. Предметом досліджень гідрології є всі види гідросфери: океани, моря, річки, озера, водосховища, льодовики, болота, ґрунтові й підземні води, а також води атмосфери. Гідрологія належить до числа наук про Землю. Вивчення гідрології у наукових секціях Малої академії наук сприяє залученню учнівської молоді до пошукової, дослідницької роботи, поглибленню і розширенню знань з гідрології, активізації пізнавальної діяльності. На заняттях у вихованців формуються природничо-науковий світогляд, екологічна культура та громадянська свідомість, здійснюється їх допрофесійна підготовка з природничих наук. Пропонована програма з гідрології розроблена для учнів, які мають достатній рівень географічних знань та займаються науково-дослідницькою діяльністю у відділенні наук про Землю.

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції