Мови

Програма мовного гуртка «Dive into English»

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Мови
  • Вік учасників: 6 - 10 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Програма мовного гуртка у галузі неформальної освіти "DiveintoEnglish"  - це можливість для молодших школярів у додатковому вивчення англійської мови поза межами шкільної програми, яка сприятиме практичному опануванню дітьми мовних і мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для спілкування англійської мовою. Реалізація програми сприятиме розвитку творчих особливостей дитини, розвитку мовлення, критичного мислення, розвитку лідерських якостей.

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції