Природа і екологія

Програма “Юні ботаніки” (Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді )

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Природа і екологія
  • Вік учасників: 9 - 14 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

За своїм змістом ботаніка є комплексною наукою. Вона вивчає не тільки форму, будову, розвиток, властивості, життєдіяльність окремих рослинних організмів. До її завдань входить вивчення цілих угруповань, що об'єднуються у фітоценози, їхніх компонентів, взаємозв'язок з іншими ценозами. Ботаніка висвітлює також питання про формування та життя ареалів, історію розвитку і поширення рослин на планеті, тобто охоплює весь рослинний світ на Землі.

Поглиблене вивчення ботаніки набуває особливої актуальності при вирішенні проблеми збереження біорізноманіття, яка давно стала глобальною, але потребує неперервного моніторингу, обліку і охорони на регіональному рівні.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ: ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ (загальна редакція Вербицького В. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6201)

Заняття розпочинається з 16.09.2019 за розкладом:

Бугайова Галина Володимирівна: понеділок, середа о 14.20;

Олешко Людмила Миколаївна: вівторок о 14.20, середа о 16.20

Коментарі