Технічний напрям

Програма юних дослідників (Кременчуцький міський Центр позашкільної освіти “ЛІДЕР” )

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Технічний напрям
  • Вік учасників: 7 - 11 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Формування пізнавальної активності, системного мислення, самостійного дослідницького пошуку у вихованців є одним із завдань науково-технічного напряму позашкільної освіти. Актуальність програми полягає в тому, що молодші школярі набувають знань, умінь та навичок під час проведення дослідів та експериментів, вивчаючи навколишній світ. Навчальна програма реалізується в гуртку науково-технічного напряму початково-технічного профілю, розрахована на роботу з дітьми віком від 7 років. Програму складено за лінійним принципом, який передбачає викладення наступного матеріалу на основі вивченого та у тісному взаємозв’язку з ним, передбачено системність і послідовність вивчення матеріалу, можливість його поступового ускладнення.

Навчальна програма розрахована на: початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень).

Програма передбачає варіативність педагогічних технологій, методів і форм навчання. Особливу увагу слід приділяти міжпредметним зв’язкам, пояснюючи складність та багатогранність навколишнього світу. У процесі занять вихованці поглиблюють знання з шкільних предметів: математики, природознавства, «я у світі», опановують методи та прийоми роботи, необхідні для проведення досліджень, спостережень та експериментів. Програмою передбачено виготовлення об’єктів і моделей різного рівня складності із застосуванням доступних матеріалів, проведення досліджень, спостережень і експериментів.

Навчальна програма юних дослідників рекомендована Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-662 від 19.01.2018

Набір дітей в гурток розпочинається з 01.09.2019 року

Заняття в гуртку розпочинаються з 15.09.2019 року

Розклад роботи гуртка:

Вівторок 14.00-15.45

Середа 14.00-15.45

Четвер 14.00-15.45

Неділя, 9.00-10.45, 11-12.45

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції