Спорт

Програма “Юний захисник Вітчизни” (Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Спорт
  • Вік учасників: 15 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Мета програми: формування базових компетентостей особистості засобами стрілецького спорту та військової справи.

Основні завдання роботи полягають у формуванні таких компетентностей:

- пізнавальної, спрямованої на опанування вихованцями знаннями з історії виникнення й розвитку зброярства;практичної, спрямованої на практичне введення вихованців у світ військового мистецтва через залучення до конкретного виду діяльності;

- початкову допрофесійну підготовку, формування практичних умінь і навичок практичної діяльності;творчої, спрямованої на формування стійкого інтересу до занять стрілецьким мистецтвом, потреби у самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «ЮНИЙ ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ» схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)

Графік роботи гуртка

Вівторок 15.50-17.20

Четвер 15.50-16.35

П'ятниця 14.05-14.50

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції