Інше

Програма “Юний дослідник” (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Інше
  • Вік учасників: 15 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Одне з актуальних завдань сучасного закладу позашкільної освіти – пошук оптимальних шляхів зацікавлення вихованців, учнів і слухачів навчанням, підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості, виховання як життєво, так і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань.

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю формування в дітей не лише вузько навчальних, а й широких пізнавальних мотивів, переходу від цікавості до зацікавленості. Особливістю навчально-дослідницької діяльності вихованців є суб’єктивні відкриття нових знань на основі індивідуальної актуалізації попередньо засвоєних ними знань і вмінь, уведення їх до особистісного пізнавального простору. Застосування дослідницького підходу в навчанні спрямовано на становлення у вихованців досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості.

Актуальність навчальної програми пов’язана з необхідністю організації роботи з дітьми, які проявляють стійкий інтерес до занять еколого-натуралістичною творчістю, та, зокрема, науково-дослідницькою діяльністю, та які проживають в сільській місцевості та відділених від закладу позашкільної освіти районах. Новизна навчальної програми полягає у використанні принципів дистанційної творчої діяльності, до яких відносяться: продуктивна орієнтація навчання; індивідуалізація; відкритість змісту освіти та навчального процесу; пріоритет діяльнісного змісту перед інформаційним; інтеграція педагогічних і телекомунікаційних технологій; принцип поєднання очних і дистанційних форм діяльності; діяльні критерії оцінки. Програма побудована на основі особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів і орієнтована на реалізацію в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях еколого-натуралістичного профілю, закладів позашкільної освіти й розрахована на вихованців 15–17 років.

Метою навчальної програми є формування базових компетентностей вихованців засобами науково-дослідницької роботи.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання за вищим рівнем по 324 год кожен рік (9 год./тиждень). Особливість освітнього процесу за даною програмою полягає в особливій ролі Інтернет комунікацій. В режимі реального часу відбувається розміщення текстових матеріалів лекційних та практичних занять, у вигляді електронних текстів, відеоматеріалів, аудіоматеріалів, схем та таблиць. Вихованці виконують завдання, які отримують через участь у веб-форумі, конференції в Skype або гугл плюс (plus.google.com), чаті, беруть участь у взаємооцінюванні робіт під час Інтернет-конференцій та допомогою скайпу та гугл плюс (Skype, google+), чату та електронної пошти. Під час дистанційних проектів слухачі гуртка створюють власний творчий науково-дослідний продукт по заданій темі, обговорюють його у віртуальному просторі із керівником гуртка, науковим керівником та іншими учасниками на різних етапах створення роботи, захищають свою розробку.

Методами опрацювання навчального матеріалу є підручниками і іншими ресурсами Інтернет-мережі (http://postnauka.ru/, http://www.ecoleague.net/, www.khanacademy.org), дистанційні Інтернет-конференції та обговорення, екскурсії та проведення індивідуальних консультацій з гуртківцями про вивчення та оволодіння методами біолого-екологічних досліджень, підготовки науково-дослідної роботи для участі у науково-практичних конференціях, конкурсах (особисто та за допомогою соціальних мереж, електронної пошти, спеціалізованого комп’ютерного обладнання).

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України №1\11–9909 від 18.09.2018 р.)

Вікова категорія 15 -17 років

Графік роботи:

Понеділок, середа, п'ятниця 15.00 - 18.00

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції