Інше

Програма “Хореографія” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад” №2)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Інше
  • Вік учасників: 6 - 11 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Мета навчальної програми – початкова хореографічна підготовка,естетичне виховання і фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку,виявлення нахилів і задоволення потреб в руховій активності, розвиток почуттяритму, танцювальної виразності координації рухів і на цій основі вихованняхудожнього смаку, уміння повноцінно сприймати мистецтво танцю.

Відповідно до змісту та обсягу програми запропоновано навчальні теми:«Основи музичного руху» (опрацьовуються ритмічні вправи, музичні ігри,музичний матеріал на слухання і аналіз танцювальної музики);«Елементи екзерсису класичного танцю», «Елементи екзерсису народно-сценічного танцю» (запропоновані вправи сприятимуть формуваннюправильної постави, координації рухів, розвитку легкості, гнучкості, зміцненнюм’язів, що необхідно при виконанні як народних, так і сучасних танців);«Танцювальне краєзнавство» (вихованці навчатимуться створювати івідчувати образи народного танцю, осмислено виконувати рухи різних видівтанців, передавати їх характер, фольклорні особливості, національний колорит);«Танцювальні етюди та танці» (представлено танцювальні елементи,танці для масового виконання; подано записи танців, які можуть бути виконанівсіма дітьми одночасно або окремими парами. Такі танці можнавикористовувати як у навчанні, так і у проведенні масових заходів).

Програму рекомендовано  Міністерством  освіти  і  науки  України  (Лист  МОН  України  №  1/11-3840  від 12.07.2005  р.)

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції