Технічний напрям

Програма “Хмарні сервіси в судоходінні” (Клуб юних моряків м. Кременчук)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Технічний напрям
  • Вік учасників: 13 - 15 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій змінює весь процес навчання. Навчальна програма "Хмарні сервіси в судоходінні" передбачає реалізацію у гуртку науково-технічного напряму інформаційно-технічного профілю позашкільних , загальноосвітніх та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та орієнтована на навчання дітей віком від 12 до 14 років.

Програма складена на основі програми  "Хмарні сервіси Office 365" для учнів 5, 6, 7, 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів", автори к.пед.н. Литвинова С.Г., Абросімова Г.С. (лист ПТЗО від 29.12.2014 №14.1/12-Г-1992) та "Цікава інформатика" початковий та основний рівні (лист ІМЗО від 18.07.2017 №21.1/12-Г-403).

Навчальна програма затверджена директором клубу юних моряків "Гардемарин" Вілівчуком В.М. та погоджена начальником управління у справах сімей та дітей міськвиконкомом Заводчіковою Н.Г. 16.02.2018р.

Навчальна програма передбачає 1 рік навчання за основним рівнем. В основу програми покладено положення компетентісного та діяільнісного підходів та основні вимоги державного стандарту базової і повуної середньої освіти (освітня галузь - "Інформатика"). Новітні технології такі, як веб, віртуальні, хмарні радикальним чином змінюють імідж навчальних закладів, навчально-виховний процес, природу освіти та її доступність.

Понеділок 16.15-18.45

Середа 16.15-18.45

П'ятниця 16.15-18.45

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції