Танець

Програма сучасної хореографії. Танцювальний гурток «Імпульс» (Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 )

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Танець
  • Вік учасників: 9 - 15 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування хореографії.

Основні завдання навчальної програми полягають у формуванні таких компетентностей:

- пізнавальна – формування стійкого інтересу до мистецтва, ознайомлення з основними поняттями та знаннями, що стосуються хореографічного мистецтва як частини світової культури;

- практична – формування теоретичних знань, практичних умінь та навичок з хореографічного мистецтва, розвиток музичного слуху, виховання культури здорового способу життя та відповідно розвитку фізичних якостей вихованців (спритності, швидкості, витривалості, сили, координації рухів);

- творча – формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння основами хореографічного мистецтва, розвиток естетичних почуттів та смаків;

- соціальна – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань української, світової культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; самореалізації особистості в соціумі.

Програмою передбачено навчання дітей у групах початкового та основного рівнів.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657)

Гурток починає працювати з 1 жовтня 2019 року

Середа 13.25 – 14.40    15.20 – 16.35 

П’ятниця 13.25 – 14.25  15.20 – 16.20   

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції