Мистецтво

Програма “Паперокручення” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Мистецтво
  • Вік учасників: 6 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Паперокручення – це мистецтво виготовлення плоских або об’ємних композицій зі скручених в спіральки, довгих і вузьких, смужок паперу. З таких паперових спіралей створюють квіти та візерунки, які потім використовують зазвичай для прикраси листівок, альбомів, подарункових упаковок, рамок для фотографій та інше.

Мета програми: -створення умов для творчої самореалізації дітей через виготовлення декоративних виробів з використанням техніки паперокручення;

- формування предметно-перетворювальної компетентності.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

-  формування в межах вікових можливостей узагальнених способів (алгоритмів) творчої діяльності з дотриманням безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;

- розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій із ручних технік обробки паперу;

- набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій;

- виховання в гуртківців ціннісного ставлення до себе як суб’єкта ціннісноперетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці, трудових традицій українського народу та інших народів світу.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 11.11.2015 року №1/11-16380)

Навчальний матеріал програми диференціюється за видами діяльності, які поступово ускладнюються залежно від просторово-предметних характеристик виготовлення виробів (на площині, об’ємних, з елементами творчості). Види практичної діяльності диференціюються упродовж навчального року та ускладнюються через добір об’єктів праці з урахуванням вікових особливостей вихованців гуртка. Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається значна перевага.

Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019 року

 

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції