Інше

Програма “Основи науково-дослідницької діяльності” (Кременчуцький міський Центр позашкільної освіти “ЛІДЕР”)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Інше
  • Вік учасників: 13 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Щоденне життя людини відкриває перед нею нескінченний обшир пізнавальних завдань, які вона реалізує у процесі наукового осягнення світу. Виходячи з багатоманітності та багатовимірності людського існування наукові дослідження диференціюються за різними науковими галузями і різняться за специфікою здійснення наукового пошуку. Однак усім їм притаманні спільні методологічні підходи й універсальні послідовні процедури.

Програма «Основи науково-дослідницької діяльності» спрямована на опанування учнями універсального теоретико-методологічного інструментарію сучасної науки, ознайомлення їх із послідовною процедурою здійснення наукового пошуку та освоєння фундаментальних підходів і практичних навичок, необхідних для проведення власного дослідження у самостійно обраній науковій галузі.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-9328 від 01.06.2013) Рекомендовано науково- методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол №1 від 22.01.2013)

Дана програма реалізується в гуртках, що працюють на базі ЗЗСО міста Ліцей №17  "Вибір"  та ЗЗСО №12.

Гуртки починають працювати з 01 жовтня 2019 року.

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції