Медіа

Програма “Основи медіаграмотності” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Медіа
  • Вік учасників: 11 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Розвиток сучасних медіа, широке упровадження інтерактивних систем комунікації та виклики, що постали перед нашою країною у зв’язку з гібридною війною, спричинює потребу освіти реагувати на ці виклики, створити систему цілеспрямованої підготовки молодого покоління до вмілого і безпечного користування інформаційно-комунікаційними технологіями та системами мас-медіа, що пояснює гостру необхідність у розвитку медіаосвіти, адже учень школи не завжди готовий аналізувати вплив медіа і маніпулятивні її можливості.

Базовими цілями медіаграмотності стають розвиток комунікативних здібностей учнів; формування критичного мислення; навчання сприйманню інформації, перекодуванню візуального образу у вербальну знакову систему; оцінювання якості інформації, вироблення вмінь вибирати при «споживанні» інформації з мас-медіа; підвищення загальнокультурного рівня особистості.

Однією із форм медіаосвіти є вивчення засобів масової інформації та практичне створення медіатекстів. Це дозволить учням більш глибоко розуміти види засобів масової інформації й комунікації; технології, які застосовують медіа; опанувати етичні та професійні стандарти роботи засобів масової інформації; розрізняти «якісні» ЗМІ та ті, що орієнтовані на привернення уваги споживача за будь-яку ціну, а отже, сформує навички усвідомлено добирати якісні джерела інформації як в підлітковому, так і в дорослому житті. Медіаграмотність допомагає учням активно використовувати можливості інформаційного поля телебачення, радіо, відео, кінематографа, преси, Інтернету, допомагає краще зрозуміти мову екранних мистецтв, а крім того дає широкий простір для самовираження.

Навчальна програма з позашкільної освіти «Основи медіаграмотності та журналістики» 2 роки навчання, 2018р. Автор: Билина Юлія Леонідівна. Програму погоджено Протоколом засідання науково - методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019 року

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції