Мистецтво

Програма “Образотворче мистецтво” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Мистецтво
  • Вік учасників: 6 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Художня творчість – це діяльність дітей, що дозволяє їм передавати свої враження від навколишнього світу і виражати своє ставлення до зображуваного. Дитина в процесі творчості відчуває різні почуття – радіє створеному ним красивому зображенню, засмучується, якщо щось не виходить, прагне подолати труднощі.

Образотворча діяльність є одним з найважливіших засобів пізнання світу та розвитку естетичних почуттів, тому що вона пов’язана із самостійною практичною та творчою діяльністю дитини. У процесі занять у дитини вдосконалюються спостережливість і естетичне сприйняття, художній смак, формуються і розвиваються певні здібності: зорова оцінка форми, орієнтування в просторі, почуття кольору. Також розвиваються спеціальні вміння і навички: координація очей та рук, володіння художніми інструментами, робота з різноманітними матеріалами.

Програма передбачає засвоєння дітьми художніх прийомів і цікавих засобів пізнання навколишнього світу через залучення до образотворчої діяльності.

Мета програми - поліпшити художню освіту та естетичне виховання учнів у процесі опанування образотворчим мистецтвом. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: - пізнавальна – ознайомлення з базовими поняттями та знаннями, які стосуються образотворчого мистецтва; розвиток пізнавальної активності; - практична – оволодіння навичками живопису, графіки, конструювання, скульптури, декоративного мистецтва; опанування, закріплення та поглиблення вмінь і навичок користування різноманітними матеріалами й інструментами; - творча – розвиток творчих здібностей, спостережливості, відчуття кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами мистецтва, варіативності та асоціативності, стійкого інтересу до образотворчого мистецтва; - соціальна – виховання дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення, організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань і стану здоров’я дітей. Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, наказ від 30.04.2015 № 38-а-о/д .

Програма розрахована на дітей віком від 6 до 17 років і реалізується у творчому об'єднанні (гуртку) "Студія образотворчого мистецтва".

Гафік роботи:

Пн., Сер. - 13.30 - 18.30

Вт. - 13.30 - 19.00

Нед. - 09.45 - 14.15

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції