Мови

Програма “Мовно-літературний гурток” (Кременчуцька гімназія №18)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Мови
  • Вік учасників: 8 - 10 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Література як мистецтво слова є носієм потужного заряду духовної енергії та здатна передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людській душі. Засобами мистецтва слова вона допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на її свідомість, розвивати інтелект і творчі здібності, естетичний смак. Саме гурток художнього слова дає можливість ознайомити молоде покоління зі світовою та українською культурно-мистецькою спадщиною, розвиває творчі здібності, сприяє формуванню обдарованих дітей, що є надто важливим у наш час. Майбутнє країни залежить від того, кого ми виховаємо та навчимо, які це будуть члени нашого суспільства.

Творчість – атрибут повноцінного життя особистості, але в житті, якщо хочеш досягти вершин успіху, мусиш оволодіти досконало мистецтвом слова та вміти ясно висловлювати свої оригінальні думки та ідеї. Пропонована програма передбачає знайомство з деякими жанрами дитячої літератури, з основами акторської майстерності.

Головна мета занять гуртка художнього слова – дати дітям можливості розвивати творчі здібності, пізнавальні інтереси, формувати морально-етичні якості, розвивати багатий внутрішній інтелект, великий творчий потенціал. Діти повинні навчатися творчо застосовувати сформовані на заняттях гуртка уміння і навички у повсякденному житті.

Робота гуртка та сценічна майстерність потребує значних їхніх зусиль, наполегливої праці, що сприятиме формуванню таких якостей, як: уважність, самостійність, допитливість, працьовитість, віра в себе, розширення інтересів дітей.

Основні завдання гуртка художнього читання:

- організувати, налагодити роботу з обдарованими дітьми;

- сприяти вихованню поваги до української мови як мови державної;

- навчити дітей любити художнє слово, його милозвучність та велике розмаїття, силу його;

- сприяти всебічному культурному розвитку особистості;

- вчити дітей мислити художніми образами, сприяти розвитку їх творчих здібностей;

- активізувати думку дітей та віру у свою талановитість;

- розвивати інтерес дітей до художнього читання;

- організувати, налагодити роботу з обдарованими вихованцями.

Основними загально дидактичними принципами, на яких ґрунтується зміст програми є: цілеспрямованість, зв'язок навчання та виховання з життям, виховання особистості в колективі, поєднання поваги до особистості вихованця, з розумною вимогливістю до нього, індивідуальний підхід до вихованців, принцип системності, послідовності й наступності у вихованні, демократизм, національне самоусвідомлення.

Основні форми навчальної діяльності на заняттях за програмою є індивідуальні, ланкові, групові репетиції та літературні ігри.

Керівник гуртка - Бардась Олена Павлівна

Графік роботи гуртка:

Вівторок 14.30-17.00

Четвер 15.00-17.00

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції