Технології

Програма “Декоративна обробка шкіри” (Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Технології
  • Вік учасників: 11 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Декоративна обробка шкіри – вид прикладного мистецтва, що є близьким для нас – українців. Ще з давніх-давен в Україні створювалися красиві, майстерно виконані вироби зі шкіри – пояси, сумки, прикраси тощо. Не загубився цей чудовий промисел і в наш час. Він постійно розвивається, набуває нового змісту та нових форм. Прийоми створення виробів зі шкіри, останнім часом, знаходять застосування в різних галузях діяльності людини: архітектурі, дизайні одягу та інтер'єру. Мистецтво створення декоративних виробів зі шкіри дає широкі можливості для розвитку творчих здібностей дітей, знайомить з національною спадщиною художньої обробки шкіри.

Навчальна програма "Декоративна обробка шкіри" включає вивчення і оволодіння прийомами роботи зі шкірою і реалізується у гуртку художньо-естетичного напряму, декоративно-ужиткового профілю "Шкіряна та паперова пластика".

Програма спрямована на хлопчиків і дівчаток віком від 10 до 16 років. Мета програми – долучити дітей до мистецтва декоративної обробки шкіри через ознайомлення з історичними аспектами та розвитком цього мистецтва в Україні і світі, його сучасними тенденціями, створення необхідних умов для опанування навичками і вміннями виготовлення декоративних виробів зі шкіри у різних техніках.

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:

- розкриття особливостей художньої обробки шкіри як окремого виду декоративно-прикладного мистецтва;

- освоєння різноманітних технік та прийомів роботи зі шкірою;

- виготовлення виробів зі шкіри для практичного використання в побуті (картини, прикраси, сувеніри, футляри для мобільних телефонів, тощо);

- осмислення ролі цього виду декоративно-прикладного мистецтва у формуванні предметного середовища людини;

- формування художнього-естетичного смаку гуртківців.

Програма розрахована на поетапне засвоєння матеріалу, принцип побудови програми – від простого до складного.

Програма передбачає 3 роки навчання у групах основного рівня по 5 год. на тиждень, 180 год. на рік.

Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається значна перевага. У процесі навчання використовуються різні методи та форми проведення занять: бесіда, розповідь, пояснення, демонстрація, виставки, які сприяють формуванню та розвитку світогляду дітей, їх пізнавальних, розумових та фізичних сил, розширенню загального та технічного кругозору.

Під час навчання гуртківці засвоюють знання з композиційної побудови виробу,опановують вміння розробляти конструктивні та декоративні елементи зі шкіри, вчаться працювати з відповідними інструментами та засвоюють різноманітні техніки роботи зі шкірою. Вони отримують знання про взаємозв'язок матеріалу, форми і декорування художніх виробів, поняття про ритм, рапорт, симетрію, асиметрію, кольорову гармонію. Програма інтегрує знання дітей з народознавства, креслення, образотворчого мистецтва, трудового навчання.

Вихованцям надається можливість проявити свої творчі здібності при вивченні кожної теми і виконанні практичних робіт.

Основними формами оцінювання роботи гуртківців є їхня участь у різних акціях, виставках, конкурсах, майстер-класах,тощо. Як правило, гуртківці готуються до творчого звіту із демонстрацією своїх виробів. Виставки виробів вихованців – є ефективним засобом пропаганди дитячої майстерності та популяризації роботи творчого об’єднання.

Програма затверджена Управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради , наказ від 30.04.2015 №38-а-о/д

Графік роботи гуртка:

понеділок - 15:30 - 18:30,

середа - 15:30 - 17:30

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції