Технічний напрям

Програма гуртка початкового технічного моделювання (Кременчуцький міський Центр позашкільної освіти “ЛІДЕР”)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Технічний напрям
  • Вік учасників: 6 - 11 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Актуальність навчальної програми з початкового технічного моделювання пов’язана з необхідністю залучення дітей до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процесом опанування певної системи початкових технічних та технологічних знань, вмінь і навичок. Програма передбачає навчання дітей у групах початкового та основного рівнів впродовж трьох років.

Програма орієнтована на формування та розвиток у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу; включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики; розкриває питання історії, мистецтва та суспільствознавства. Важлива роль надається графічній підготовці, вихованню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань. На кожному занятті поєднується теоретичний матеріал і практична робота. Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання.

Навчальну програму з початкового технічного моделювання рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

Запис дітей в гурток розпочинається з 02.09.2019 року

Заняття розпочинаються з 15.09.2019

Графік роботи гуртка

Понеділок – 14.00 – 15.45,  16.00-17.45

середа – 14.00 – 15.45, 16.00-17.45

Вівторок – 14.00-16.45

четвер – 14.00 – 16.45

Неділя – 9.00 – 10.45, 11.00 – 12.45

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції