Спорт

Програма “Греко-римської боротьби” (КРЕМЕНЧУЦЬКА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА “АВАНГАРД”)

(0)
  • Рід діяльності: Інші програми для дітей і молоді
  • Сфери діяльності та види: Спорт
  • Вік учасників: 8 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Мета багаторічної підготовки борців – виховання всебічно розвинутих, висококваліфікованих спортсменів, здатних захищати честь свого колективу і держави на змаганнях найвищого рівня.

Основні завдання ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю: - підготовка спортсменів високої кваліфікації для поповнення збірних команд міст, областей, країни; - підготовка з числа вихованців суддів зі спорту; - методичне керівництво розвитком спорту; - надання допомоги загальноосвітнім школам в організації позакласної роботи; - методичне керівництво навчально-тренувальною роботою країни.

З метою вирішення цих завдань тренерсько-викладацький склад шкіл у своїй повсякденній діяльності має приділяти особливу увагу створенню умов для проведення систематичних цілорічних занять, прищеплювати вихованцям інтерес до обраного виду спорту, покращувати матеріальну базу.

Дирекція (педагогічна рада школи) може вносити часткові зміни у зміст та порядок засвоєння навчального матеріалу спортсменами різного віку, додержуючись основного напрямку програми. Навчальна робота у відділенні з греко-римської боротьби проводиться на підставі цієї програми та проводиться цілорічно.

Зарахування до школи здійснюється шляхом ретельного відбору здібних до занять дітей та підлітків.

До вступних іспитів діти допускаються після медичного обстеження. Зарахування до школи проводиться наприкінці серпня – на початку вересня за результатами відбору з урахуванням даних педагогічних спостережень тренерів-викладачів і показників медичного контролю.

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції