Мови

Програма “Граючись, учимось. Англійська в рухах дітей старшого дошкільного віку” (Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 м. Кремечук)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Мови
  • Вік учасників: 6 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

У глобалізованому суспільстві особливо важливого значення набувають засоби комунікації. Усе актуальнішою стає проблема вивчення іноземних мов як найпотужнішого комунікативного засобу. Досвід доводить, що цей процес слід починати з раннього дитинства й у межах інноваційних технологій. Психологічна та дидактична наука спрямовує методико-лінгвістичний процес на вивчення дітьми іноземної мови відповідно до новоутворень сенситивних періодів їхнього розвитку.

Щодо дошкільників, то слід зважити на їхній інтенсивний фізіологічний та психологічний розвиток, який реалізовується в грі як провідному виді діяльності .У дошкільному віці в дітей формуються психологічні новоутворення, пов язані з їхньою руховою активністю та лінгвістичною діяльністю. Гра як провідний тип діяльності на цьому етапі дає змогу забезпечувати інтенсивний розвиток дитини в руховій навчально-пізнавальній діяльності. Що раніше починається адекватне розвитку дитини грамотне навчання, то кращий буде подальший її інтелектуальний потенціал.

Органічне поєднання інтелектуально-лінгвістичної діяльності дитини з інтенсивним розвитком її рухово-кінестетичної сфери обгрунтовується теорією асоціативного засвоєння. Під час навчання дітей англійській мові реалізовується метод асоціативних символів (МАС),в основу якого покладено імітаційну рухову діяльність,максимально наближену до реальності. При цьому дитина пізнає світ у живому слові, спілкуванні, грі, оскільки мовний матеріал вона сприймає через усі аналізатори: зорові, слухові, мовленнєво-моторні й рухові.

Робота гуртка здійснюється за програмою “Граючись, учимось. Англійська в рухах дітей старшого дошкільного віку ”,Гунько С.В.,Гусак Л.С.,Коновалюк З.В.,Крутова О.І.,Лещенко З.Б. ,схваленої для використання в дошкільних навчальних закладах , лист ІМЗО № 21.1/12- Г-727 від 01.11.2017 р.

Графік роботи гуртка з англійської мови

"Розмовляємо англійською” ДНЗ №46

понеділок – 15.12 – 16.06

вівторок – 15.12 – 16.06

середа – 15.12 – 16.06

четвер – 15.12 – 16.06

п'ятниця - 15.12 – 16.06

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції