Музика

Програма “Вокального співу” (Кременчуцька гімназія № 27)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Музика
  • Вік учасників: 13 - 15 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Велику роль у вихованні школярів відіграють вокальні гуртки. Вокальна культура є одним із засобів, що сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості. Вокальна діяльність реалізується у груповому та сольному співі, який є доступним для всіх дітей. У процесі співу учні засвоюють музичну мову, пізнають жанрову основу пісні. У них розвиваються музичні здібності емоційний відгук на пісню, виховується інтерес до музики. Розбудова сучасної національної системи освіти пов’язана з пошуками і упровадженнями нових педагогічних підходів.

Сучасна методика музичного виховання визначає головну мету занять вокального гуртка:

- формування у школярів музичної культури як важливої та невідємної частини їхньої духовної культури;

- виявлення музичних здібностей у дітей;

- виховання любові до музики та співу;

- формування співацької майстерності та культури співу;

- розвивати художньо-творчі здібності дітей;

- навчити учнів конкретним вокальним навичкам співу: вокальна позиція, вокальне дихання, засоби звуковедення, артикуляція, методи роботи над піснею, принципи та методи вокально-ансамблевого навчання;

- навчання виразного, грамотного виконання простих вокальних творів;

- розвивати артистичні та сценічні здібності учнів;

- навчити учнів працювати з апаратурою (мікрофонами та фонограмами).

Вокальна культура, з якою діти знайомляться на заняттях вокального гуртка є однією з складових засобів, що сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості. Кінцевими результатами занять вокального гуртка є:

- оволодіння співацькими навичками: дихання, володіння звуком та словом у співі, інтонуванням;

- збагачення загальної музичної культури дітей;

- зацікавлене ставлення до дитячої, народної пісні й до зразків мистецтва інших країн та народностей;

- набуття виконавської майстерності;

- участь у масових заходах школи, різноманітних конкурсах та оглядах художньої самодіяльності.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-4657 від 08.04.2016)

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції