Туризм і краєзнавство

Програма «АРХЕОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» (Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад” №2)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Туризм і краєзнавство
  • Вік учасників: 12 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Мета програми полягає у поглибленні знань учнів про найдавнішуісторію людства, вихованні активних популяризаторів історії та культуришляхом формування «пам’яткоохоронної свідомості», навчанні основам теорії іпрактики археологічного краєзнавства, допрофесійній підготовці майбутніх археологів.

Завданням навчальної програми є формування базових компетентностейособистості засобами археологічного краєзнавства, а саме:1. Пізнавальної: спрямованої на оволодіння знаннями з історіїпервісного суспільства, стародавнього світу, середньовіччя як України, так івсього світу; отримання знань з курсу «Основи археології» із вивченнямосновних понять археологічної науки, археологічних культур України та світу;історичні та природні пам’ятки України, їх туристичний та екскурсійнийпотенціали; туристської техніки; техніки безпеки та основ долікарськоїдопомоги.2. Практичної: спрямованої на отримання навичок практичноїархеологічної роботи – камеральної обробки археологічних матеріалів, веденняпольових робіт та польової документації; первинної реставрації та консерваціїархеологічних матеріалів; базових туристських знань, вмінь і навичок:пересування на місцевості, установлення намету, розведення вогнища,приготування їжі в польових умовах, облаштування території наметовоготабору; першої долікарської допомоги.3. Творчої: спрямованої на отримання навичок роботи з науковоюлітературою та першоджерелами, вміння аналізувати та систематизуватиотримані знання, чітко і логічно формулювати свої думки та викладати їх уформі наукових робіт; практики публічних виступів. 4. Соціальної: орієнтованої на допрофесійну підготовку майбутніхнауковців, істориків-археологів; виховання патріотизму, інтересу та поваги доминулого, культури та традицій народів, що населяли нашу землю в давнину,українського народу, виховання дбайливого ставлення до природи, пам'ятокісторії та культури; формування дитячого колективу.

Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року, лист ІМЗО від 06.06.2018 No 22.1/12-Г-306) 

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції