Музика

Пограма вокального гуртка «Відродження культурно-духовної спадщини України (Кременчуцького ліцею № 13 «Авіор»)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Музика
  • Вік учасників: 13 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Вокальна культура є одним із засобів, що сприяють всебічному і гармонійному розвитку особистості. Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі вокально-хорового співу. Вокальна діяльність реалізується у груповому та сольному співі, який є доступним для всіх учнів ліцею. У процесі співу учні засвоюють музичну мову, пізнають жанрову основу пісні. У них розвиваються музичні здібності, емоційний відгук на пісню, виховується інтерес до музики.

Розбудова сучасної національної системи освіти пов’язана з пошуками і упровадженнями нових педагогічних підходів. Сучасна методика музичного виховання визначає головну мету занять вокального гуртка:

- формування у школярів музичної культури як важливої та невід’ємної частини їхньої духовної культури;

- виявлення музичних здібностей у дітей та прилучення їх до серйозної роботи по вдосконаленню їх творчих пошуків та потреби в творчій самореалізації, духовно-естетичному вдосконаленні;

- виховання любові до музики та співу, пробудження національної самосвідомості молоді, відродження духовності нації, розкриття колосального духовного і морального потенціалу , який зосереджений в традиційній українській культурі ;

- формування співацької майстерності та культури співу;

- розвивати художньо-творчі здібності учнів, сприяти формуванню в них високих естетичних смаків , благородства, культури поведінки ;

- розвивати артистичні та сценічні здібності учнів;

- навчити учнів працювати з апаратурою (мікрофонами та фонограмами).

Для досягнення поставленої мети на заняттях вокального гуртка ми використовуємо основні закономірності та принципи музичного виховання:

- музика, а точніше пісня може виконати свою естетичну, пізнавальну і виховну роль тільки тоді, коли діти навчаються по-справжньому чути її і роздумувати над нею;

- якщо музичний твір (пісня) не приносить учневі художньої насолоди, він не стане для нього художнім відкриттям, не виявить естетичного впливу на його духовний світ;

- ефективність музичного навчання залежить від ставлення до особистості учня, як до основної ланки педагогічного процесу

Отже, ГОЛОВНА МЕТА вокального гуртка – навчити дітей співати. Спів, як виконавський процес розвиває музичні здібності, уміння сприймати, запам’ятовувати і відтворювати мелодію і виховує слухову увагу, спостережливість, уяву, наполегливість у подоланні виконавчих труднощів, дисциплінованість і самостійність, акторські і сценічні здібності. У процесі навчання співу розвивається не тільки голос, але й вирішуються завдання, пов’язані з формуванням особистості учня.

Програмою передбачено групові та індивідуальні години навчання з обдарованими дітьми або з дітьми, які відстали від програми з поважних причин.

Важливе місце надається участі у концертах, оглядах, конкурсах, фестивалях. Корисно практикувати індивідуальне виконання пісень, інсценізація пісень та виконання ритмічних рухів під музику.

Кінцевими результатами занять вокального гуртка є:

 

- оволодіння співацькими навичками: дихання, володіння звуком та словом у співі, інтонуванням;

- збагачення загальної музичної і духовної культури учнів;

- зацікавлене ставлення до української народної пісні та сучасної пісні ;

- набуття виконавської майстерності;

- участь у масових шкільних та міських заходах, різноманітних конкурсах та оглядах художньої самодіяльності ,фестивалях.

Навчальна програма з позашкільної освіти затверджена Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 №1/11-4657 )

Графік роботи гуртка:

Вівторок 14:30 – 17:30

Середа 14:30 – 17:30

П’ятниця 14:30 – 17:30

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції