Музика

Навчальна програма гуртка вокального мистецтва. Гурток “Чорнобривці”.

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Музика
  • Вік учасників: 10 - 15 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Метою навчальної програми є формування компетентностейособистості у процесі опанування основ музичного мистецтва.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:пізнавальна – формування теоретичних знань, стійкого інтересу домузичного мистецтва, ознайомлення з основними поняттями та знаннямимузичного мистецтва як частини світової культури.

Завдання програми: практичні – формування практичних умінь та навичок з музичногомистецтва, розвиток музичного слуху, набуття навичок виконанняукраїнських та іншомовних пісень;творчі – формування творчих здібностей вихованців у процесіоволодіння основами музичного мистецтва, розвиток естетичних почуттів тасмаків;соціальні – виховання дбайливого ставлення до надбань української,світової культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю,народних традицій.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657).

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції