Виберіть з 170 програм

Оберіть програму:

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції

Оберіть рід діяльності

Інше:

 
ДОДАТКОВІ ФІЛЬТРИ

Оберіть рід діяльності

Інше:

Оберіть компетентності

Знайдено 170 програм

Театр
Вік: 10 - 15 роки

Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі занять театральним мистецтвом.

Навчальна програма театрального мистецтва/ С.О. Загоняйко, Н.В. Войчук. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657).

Понеділк, середа, п’ятниця 15.30-18.30

Еще...
Туризм і краєзнавство
Вік: 12 - 15 роки

Метою програми є формування почуття патріотизму, свідомого ставлення до питання особистої та громадянської безпеки, формування особистості, яка поважає рідну країну, шанує її мову, звичаї та традиції, вдосконалює суспільство шляхом постійного самовдосконалення.

За основу програми гуртка ” Надпорозьке козацтво” взята програма гуртка козацько-лицарського виховання “Джура”, схвалена Міністерством освіти і науки України від 14.06.2017 р.

Вівторок, середа, четвер 15.30-18.30

Еще...
Спорт
Вік: 4 - 17 роки

Рухова активність та спрямоване фізичне навантаження закладають
фундамент для майбутнього активного та здорового життя людини. Рухливі
ігри, комплекси вправ для ранкової гімнастики, загальна фізична підготовка –
це профілактика багатьох захворювань.

Програма схвалена для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти  від 26.06.2019  № 2, лист ІМЗО від 08.07.2019 № 22.1/12-Г-590)

Еще...
Мистецтво
Вік: 6 - 13 роки

Значне місце у формуванні особистості дитини займає декоративно-
ужиткове мистецтво, здатне розвивати почуття прекрасного, формувати високі

естетичні смаки, вміння розуміти та оцінювати твори мистецтва, пам’ятки
архітектури, красу й багатство природи.

Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України No 3 від 13.09.2019 року; лист ІМЗО від 27.09.2019 No 22.1/12-Г-964)

Еще...
Інше
Вік: 9 - 10 роки

Динамічні зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, обумовлюють
нові вимоги до освітньої підготовки спеціалістів. Сьогодні
конкурентоспроможна та людина, яка здатна до практичного використання
отриманих знань та умінь. В умовах інтеграції у світову систему освіти
особливо актуальним стає забезпечення належного рівня якості технічної
освіти, що неможливо без базової математичної підготовки.

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму. Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)

Еще...
Природа і екологія
Вік: 6 - 9 роки

Поглиблене вивчення ботаніки набуває особливої актуальності при
вирішенні проблеми збереження біорізноманіття, яка давно стала глобальною,
але потребує неперервного моніторингу, обліку і охорони на регіональному
рівні.

Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму:еколого-біологічний профіль. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6201)

Еще...