Виберіть з 251 програм

Оберіть програму:

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції

Оберіть рід діяльності

Інше:

 
ДОДАТКОВІ ФІЛЬТРИ

Оберіть рід діяльності

Інше:

Оберіть компетентності

Знайдено 251 програм

Технічний напрям
Вік: 6 - 9 роки

Оригамі – це сучасний феномен мистецтва, що уособлює в собі використання художніх прийомів та логіку розвитку просторових видів мистецтва та містить у собі величезний творчий потенціал щодо використання його в різних галузях діяльності людини

Еще...
Природа і екологія
Вік: 14 - 17 роки

Метою навчальної програми «Людина і довкілля» для позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму є формування свідомої екологічної мотивації, навичок і моделей поведінки, безпечної для довкілля і здоров’я, спрямованої на реалізацію принципів стійкого розвитку
Проект приділяє особливу увагу формуванню цінностей, активної
природоохоронної позиції, навичок ощадливого ресурсоспоживання і моделей
поведінки в довкіллі, дружніх природному середовищу. Основна увага
зосереджується на діяльності, поведінці, а інформація наводиться з метою
створення свідомої мотивації до екологічно доцільних дій і вчинків. «Зелений
пакет» набув популярності ще й завдяки тому, що є справжнім навчальнометодичним комплексом, включаючи посібник для педагога, СD-RОМ
колекцію фільмів (2 DVD-диски), картки із завданнями (дилеми).

Еще...
Мови
Вік: 6 - 7 роки

На сучасному етапі в українському суспільстві зросла потреба у спілкуванні та співпраці між народами. Вивчення хоч однієї іноземної мови не лише розвине індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створить передумови для оволодіння в подальшому іншими мовами, полегшить життя у багатонаціональній державі та світі, виховає толерантне ставлення до носіїв інших культур і мов. Дитина 6-го та 7-го років життя здатна успішно оволодівати іноземною мовою, не втрачаючи інтересу до її вивчення, на основі свідомого й мотивованого навчання. Програма реалізується у гуртку «Smart kids» та спрямована на вихованців віком 6-7 років.У програмі поєднанні мовленнєве спілкування, яке відбувається в ігровій формі, з елементами рухової, образотворчої, музичної та пізнавальної діяльності.
Навчальна програма «Перші кроки в англійській мові» створена на основі навчальної програми з позашкільної освіти «Перші кроки в англійській мові», яка розміщена у збірнику навчальних програм з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму школи раннього розвитку «Малюк», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 30.01.2018 № 1/11-1020) та затверджена наказом управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 01.09.2020 № 81-о/д.
Місце реалізації програми:
Дитячо-юнацький клуб «Дебют» (вул. Перемоги, буд. 24/2).
Інформація щодо графіка роботи гуртка за телефоном 0(536 6) 3-91-69 /адміністрація ОДЮК/ або безпосередньо у педагога-організатора клубу, де працює гурток (реалізується програма).

Еще...
Танець
Вік: 6 - 9 роки

Сучасна хореографія є однією з доступних і перспективних форм естетичного виховання дітей, що забезпечує більш повний розвиток індивідуальних здібностей, сприяє естетичному розвитку вихованців, зростанню їх загальної культури. Навчальна програма реалізується у хореографічному гуртку «Stimul» та розроблена у відповідності до інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 р № 1/9 -502. «Про навчальні програми з позашкільної освіти», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013р.№14 1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти» та затверджена наказом управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 28.11.2019 № 127-о/д.
В основу програми покладено зміст типових програм з позашкільної освіти художньо-естетичного напрямку.
Принциповою відмінністю навчальної програми є поєднання хореографічного, циркового мистецтва і спорту (акробатики, гімнастики, загальної фізичної і спортивної підготовки) для збагачення емоційно естетичного досвіду вихованців у хореографічній діяльності, досягнення максимально можливого рівня фізичної, естетичної, психологічної підготовки для здійснення різнопланової творчої діяльності.
Програма передбачає навчання дітей у групі початкового рівня, спрямована на вихованців віком від 6 до 9 років.
Місце реалізації програми:
Дитячо-юнацький клуб «Орхідея» (вул. Мічуріна, буд. 87).
Інформація щодо графіка роботи гуртка за телефоном 0(536 6) 3-91-69 /адміністрація ОДЮК/ або безпосередньо у педагога-організатора клубу, де працює гурток (реалізується програма).

Еще...
Мистецтво
Вік: 6 - 8 роки

Неможливо уявити життя та побут сучасної людини без речей та виробів, виконаних власними руками. Процес рукоділля творчий, він приносить радість, дає можливість виразити себе, побачити в звичному й повсякденному житті красу та гармонію. І дуже важливо навчити цьому дітей, сформувати у них потребу в красі, в самовираженні через творчість. У зв’язку з цим пропонується програма «Студія рукоділля», яка реалізується у студії рукоділля “Happy Art”.
Навчальна програма «Студія рукоділля» створена на основі програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму: вип. 2 / за ред. Биковського Т.В., Шкури Г.А. – К.: УДЦПО, 2016. – В. 2. – 267 с.; програми «Декоративно-ужиткове мистецтво», схваленої для використання в закладах позашкільної освіти (лист ІМЗО від 27.12.2019 № 22.1/12-Г-1223); витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 23.12.2019 № 4; навчальної програми з позашкільної освіти «Нитяна графіка», укладач Гавліцька Н.О. 2020 та навчальної програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Ниткографія», автор Гурик Л.П. 26 с. та затверджена наказом управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 30 жовтня № 95-о/д.
Програма спрямована на вихованців віком від 6 років, передбачає 1 рік навчання за початковим рівнем.
Місце реалізації програми:
Дитячо-юнацький клуб «Веселка» (вул. Велика набережна, буд. 5).
Дитячо-юнацький клуб «Прометей» (вул. Мічуріна, буд. 73).
Інформація щодо графіка роботи гуртка за телефоном 0(536 6) 3-91-69 /адміністрація ОДЮК/ або безпосередньо у педагога-організатора клубу, де працює гурток (реалізується програма).

Еще...
Мистецтво
Вік: 6 - 12 роки

Макраме є надзвичайно цікавим, стародавнім і одночасно сучасним видом декоративно-ужиткового мистецтва. Наразі за допомогою виробів в техніці макраме оздоблюються приміщення, декоруються зали тощо. Попит на техніки «hаnd&made» є дуже актуальним та затребуваним.
Питання розвитку художніх здібностей дітей, формування ключових та загальнопрофесійних компетентностей з метою підготовки дітей до майбутнього життя та професійної діяльності в умовах сьогодення набувають особливої уваги. Навчаючись за програмою, вихованці ознайомлюються з історією розвитку вузликового плетіння в різних країнах світу, в Україні, опановують мистецтво макраме від простого до складного, виготовляють орнаментальні композиції, плетуть оригінальні декоративні вироби. Значна увага на заняттях приділяється розвитку фантазії, художнього смаку, творчої уяви, вихованню доброти, поваги, взаємодопомоги, працелюбства.
Навчальна програма «Макраме» реалізується у гуртку «Студія дизайну» та розрахована на роботу з дітьми 6-12 років. Програма передбачає навчання дітей в групах початкового та основного рівнів протягом 3-х років.
Навчальна програма «Макраме» створена на основі програми «Декоративно-ужиткове мистецтво», схваленої для використання в закладах позашкільної освіти» (лист ІМЗО від 27.12.2019 № 22.1/12-Г-1223); витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 23.12.2019 № 4 та програми «Макраме» зі збірника «Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: художньо-естетичний напрям» / Артюх В.В., Білай І.А. та ін. — К., 2012 (лист МОН України від 02.04.2012 № 1/11-4294) та затверджена наказом у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 30 жовтня 2020 року № 95-о/д.
Місце реалізації програми:
Дитячо-юнацький клуб «Прометей» (вул. Мічуріна, буд. 73);
Дитячо-юнацький клуб «Вікторія» (вул. Велика набережна, буд. 29).
Інформація щодо графіка роботи гуртка за телефоном 0(536 6) 3-91-69 /адміністрація ОДЮК/ або безпосередньо у педагога-організатора клубу, де працює гурток (реалізується програма).

Еще...