Виберіть з 49 програм

Оберіть програму:

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції

Оберіть рід діяльності

Інше:

 
ДОДАТКОВІ ФІЛЬТРИ

Оберіть рід діяльності

Інше:

Оберіть компетентності

Знайдено 49 програм

Технічний напрям
Вік: 12 - 17 роки

Радіоелектроніка сьогодні являє собою галузь науки і техніки, що
бурхливо розвивається. Вона вивчає фізичні основи і практичне застосування
електронних приладів.
Актуальність навчальної програми полягає в тому, що в умовах
безперервного розширення сфери використання радіоелектронної апаратури не
тільки в промисловому виробництві, а й в інших областях діяльності людини
(економіці, медицині, транспорті, радіозв’язку, космічній техніці, системах
дистанційного керування, радіонавігації, автоматиці, обчислювальній техніці,
радіолокації, військовій техніці, в побутовій техніці тощо) є необхідність
підвищувати освіченість кожної сучасної людини та її вміння орієнтуватись у
потоці різноманітної інформації, в світі техніки.
Навчаючись у гуртку радіоелектронного конструювання, діти проходять
еволюцію (становлення) від теоретичного пізнання та створення стандартних
радіоелектронних пристроїв до здатності самостійного створення
радіоелектронних приборів.

Навчальна програма спрямована на вихованців віком від 12 до 18 років.

Програму рекомендовано Міністер-ством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872

Еще...
Технічний напрям
Вік: 6 - 11 роки

Програма з лего-конструювання пропонує використання навчальних конструкторів Лего (WEDO 2.0.) як інструменту для навчання вихованців конструюванню, моделюванню, дає можливість розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, зацікавленість до математики, інформатики, природничих наук. Особливу увагу при проведенні гурткової роботи приділяється розвитку логічних форм мислення та ознайомленню з навколишнім середовищем, розвитку мовлення, навички продуктивної співпраці, підвищення самооцінки через усвідомлення «я вмію, я можу», настроює на позитивний лад, на зняття емоційної та м’язової напруги. Розвивається вміння користуватися інструкціями, схемами, формується логічне, проектне мислення.
Використання LEGO на заняттях своїм змістом, формою організації та результативністю сприяє формуванню в вихованцях вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, виділяючи характерні особливості героїв, подій і т. д., що впливає на розвиток уваги, спостережливості, пам’яті, просторових уявлень, уяви.

Програму погоджено засіданням науково-методичної ради Кременчуцького міського науково-методичного центру (протокол №6 від 13.08.2020р.)

Еще...
Природа і екологія
Вік: 6 - 9 роки

Поглиблене вивчення ботаніки набуває особливої актуальності при
вирішенні проблеми збереження біорізноманіття, яка давно стала глобальною,
але потребує неперервного моніторингу, обліку і охорони на регіональному
рівні.

Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму:еколого-біологічний профіль. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6201)

Еще...
Мистецтво
Вік: 6 - 7 роки

Метою програми є розвиток творчих здібності дітей.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» МОН України 2015р.

Понеділок, середа, п’ятниця 15.12- 17.00

Еще...
Мистецтво
Вік: 9 - 17 роки

Народне мистецтво є невичерпним джерелом для виховання
підростаючого покоління. У народному мистецтві суспільні ідеї зливаються з
естетичними у нероздільну єдність, котра має унікальні можливості впливу на
особистість вихованця. Заняття декоративно-ужитковим мистецтвом сприяють
вихованню в дітях культури сприйняття матеріального світу, формування
естетичного ставлення до дійсності, допомагають краще пізнати інші види
мистецтва, вчать цінувати і поважати працю.

Зміст навчальної програми спрямований на вивчення українського
мистецтва, ознайомлення з відомими промислами і ремеслами – вишивкою,
бісероплетінням, килимарством, виготовленням оберегів і народних іграшок. В
процесі занять декоративно–ужитковим мистецтвом діти залучаються до
творчості, підвищують пізнавальну активність, допитливість, розвивають
творчі здібності, навчаються обробці різних матеріалів.

Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-мето-дичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України №3 від 29.12.2015 р.)

Еще...
Мистецтво
Вік: 9 - 17 роки

Збагнути народну мудрість, простежити поетапне становлення духовності
українського народу в контексті історичних явищ і подій, з’ясувати роль усної
народної творчості у формуванні етнопсихології, світоглядних засад українців
допоможе навчальна дисципліна «Фольклористика».
Програма з позашкільної освіти «Фольклористика» сприятиме
поглибленому вивченню дисципліни, формуванню науково-дослідницьких та
збирацько-видавничих здібностей, виробленню навичок шанобливого
ставлення до народу та його традицій.

Вивчаючи усну народну творчість, учні занурюватимуться у світ духовних
цінностей, долучатимуться до народного досвіду, надбаного людством
протягом століть, набиратимуться життєвої мудрості, адже недаремно
«фольклор» у перекладі з англійської мови означає «народна мудрість».

«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол No3 від 22.12.2017)

Еще...