Виберіть з 34 програм

Оберіть програму:

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції

Оберіть рід діяльності

Інше:

 
ДОДАТКОВІ ФІЛЬТРИ

Оберіть рід діяльності

Інше:

Оберіть компетентності

Знайдено 34 програм

Технічний напрям
Вік: 12 - 17 роки

Радіоелектроніка сьогодні являє собою галузь науки і техніки, що
бурхливо розвивається. Вона вивчає фізичні основи і практичне застосування
електронних приладів.
Актуальність навчальної програми полягає в тому, що в умовах
безперервного розширення сфери використання радіоелектронної апаратури не
тільки в промисловому виробництві, а й в інших областях діяльності людини
(економіці, медицині, транспорті, радіозв’язку, космічній техніці, системах
дистанційного керування, радіонавігації, автоматиці, обчислювальній техніці,
радіолокації, військовій техніці, в побутовій техніці тощо) є необхідність
підвищувати освіченість кожної сучасної людини та її вміння орієнтуватись у
потоці різноманітної інформації, в світі техніки.
Навчаючись у гуртку радіоелектронного конструювання, діти проходять
еволюцію (становлення) від теоретичного пізнання та створення стандартних
радіоелектронних пристроїв до здатності самостійного створення
радіоелектронних приборів.

Навчальна програма спрямована на вихованців віком від 12 до 18 років.

Програму рекомендовано Міністер-ством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872

Еще...
Технічний напрям
Вік: 6 - 11 роки

Програма з лего-конструювання пропонує використання навчальних конструкторів Лего (WEDO 2.0.) як інструменту для навчання вихованців конструюванню, моделюванню, дає можливість розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, зацікавленість до математики, інформатики, природничих наук. Особливу увагу при проведенні гурткової роботи приділяється розвитку логічних форм мислення та ознайомленню з навколишнім середовищем, розвитку мовлення, навички продуктивної співпраці, підвищення самооцінки через усвідомлення «я вмію, я можу», настроює на позитивний лад, на зняття емоційної та м’язової напруги. Розвивається вміння користуватися інструкціями, схемами, формується логічне, проектне мислення.
Використання LEGO на заняттях своїм змістом, формою організації та результативністю сприяє формуванню в вихованцях вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, виділяючи характерні особливості героїв, подій і т. д., що впливає на розвиток уваги, спостережливості, пам’яті, просторових уявлень, уяви.

Програму погоджено засіданням науково-методичної ради Кременчуцького міського науково-методичного центру (протокол №6 від 13.08.2020р.)

Еще...
Природа і екологія
Вік: 6 - 9 роки

Поглиблене вивчення ботаніки набуває особливої актуальності при
вирішенні проблеми збереження біорізноманіття, яка давно стала глобальною,
але потребує неперервного моніторингу, обліку і охорони на регіональному
рівні.

Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму:еколого-біологічний профіль. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6201)

Еще...
Мистецтво
Вік: 6 - 7 роки

Метою програми є розвиток творчих здібності дітей.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» МОН України 2015р.

Понеділок, середа, п’ятниця 15.12- 17.00

Еще...
Інше
Вік: 13 - 17 роки

Хімія – одна із найважливіших природничих наук, яка відіграє значну роль у створенні сучасної наукової картини світу. На кожному кроці ми бачимо необхідні в нашому житті предмети, виробництво яких неможливе без застосування хімічних знань. Чимало важливих хімічних процесів відбувається в живих організмах. Тож людям, які мріють присвятити своє життя медицині чи фармакології, металургії, нафтохімії, парфумерному або сільськогосподарському виробництву, украй потрібні ґрунтовні знання з хімії.
Мета програми: розвивати інтерес до вивчення хімії, забезпечити цілеспрямований розвиток творчої особистості, формувати навички життєвої компетенції.

Еще...
Етнокультура
Вік: 10 - 17 роки

Сьогодні роль релігії у духовному відродженні не викликає заперечень . Релігійне виховання у школі не суперечить її світському характеру і не розглядається як щось окремішнє, а як складова частина національного виховання в цілому. Адже духовність породжує шляхетність, допомагає кожній людині стати людиною, а нації -нацією. У християнській моралі сконцентровані найвищі цінності європейської цивілізації, тому християнські аргументи залишаються найвагомішими.Щоб виховати здорову, культурну спільноту людей, нам необхідна цілюща сила християнської моралі. 

Дбаючи про піднесення релігійно – морального виховання молоді, маємо на меті показати глибину, мудрість, добро, красу Заповідей Божих, які були дороговказом для наших дідів і прадідів. Вже традиційно склалось так, що наші школи завжди ставали базами формування свідомих українців, для яких первинними були Бог і Україна.

Еще...