Виберіть з 32 програм

Оберіть програму:

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції

Оберіть рід діяльності

Інше:

 
ДОДАТКОВІ ФІЛЬТРИ

Оберіть рід діяльності

Інше:

Оберіть компетентності

Знайдено 32 програм

Природа і екологія
Вік: 6 - 9 роки

Поглиблене вивчення ботаніки набуває особливої актуальності при
вирішенні проблеми збереження біорізноманіття, яка давно стала глобальною,
але потребує неперервного моніторингу, обліку і охорони на регіональному
рівні.

Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму:еколого-біологічний профіль. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6201)

Еще...
Мистецтво
Вік: 6 - 7 роки

Метою програми є розвиток творчих здібності дітей.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» МОН України 2015р.

Понеділок, середа, п’ятниця 15.12- 17.00

Еще...
Інше
Вік: 13 - 17 роки

Хімія – одна із найважливіших природничих наук, яка відіграє значну роль у створенні сучасної наукової картини світу. На кожному кроці ми бачимо необхідні в нашому житті предмети, виробництво яких неможливе без застосування хімічних знань. Чимало важливих хімічних процесів відбувається в живих організмах. Тож людям, які мріють присвятити своє життя медицині чи фармакології, металургії, нафтохімії, парфумерному або сільськогосподарському виробництву, украй потрібні ґрунтовні знання з хімії.
Мета програми: розвивати інтерес до вивчення хімії, забезпечити цілеспрямований розвиток творчої особистості, формувати навички життєвої компетенції.

Еще...
Медіа
Вік: 10 - 17 роки

Журналістика – це цікава і водночас
соціально значима сфера діяльності людини. Професія журналіста приваблює
можливістю доносити до людей правду, примножувати в світі добро,
боротися за справедливість. Заняття у гуртку журналістики передбачає
розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, критичного
мислення, соціальної компетентності, сприяє становленню суб’єктної позиції
особистості. Водночас дітей зацікавлює можливість висловити власні
враження, обговорити цікаві ідеї, самим підготувати актуальні матеріали і
побачити результат власної праці  у вигляді
друкованого видання – газети.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України, науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол No1 від 09.02.2017 р.)

Еще...
Медіа
Вік: 10 - 17 роки

Сьогодні роль релігії у духовному відродженні не викликає заперечень . Релігійне виховання у школі не суперечить її світському характеру і не розглядається як щось окремішнє, а як складова частина національного виховання в цілому. Адже духовність породжує шляхетність, допомагає кожній людині стати людиною, а нації -нацією. У християнській моралі сконцентровані найвищі цінності європейської цивілізації, тому християнські аргументи залишаються найвагомішими.Щоб виховати здорову, культурну спільноту людей, нам необхідна цілюща сила християнської моралі. 

Дбаючи про піднесення релігійно – морального виховання молоді, маємо на меті показати глибину, мудрість, добро, красу Заповідей Божих, які були дороговказом для наших дідів і прадідів. Вже традиційно склалось так, що наші школи завжди ставали базами формування свідомих українців, для яких первинними були Бог і Україна.

Еще...
Мистецтво
Вік: 7 - 16 роки

На заняттях діти знайомляться з рядом технік виконання виробів з бісеру. Вони опановують способи поєднання різних видів плетіння та низання. Особлива увага приділяється вибору кольорової гами. Програма інтегрує знання гуртківців з історії народознавства, креслення, образотворчого мистецтва. Для розширення світогляду вихованців проводяться екскурсії у музеї та виставки народного мистецтва.

Еще...