Виберіть з 135 програм

Оберіть програму:

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції

Оберіть рід діяльності

Інше:

 
ДОДАТКОВІ ФІЛЬТРИ

Оберіть рід діяльності

Інше:

Оберіть компетентності

Знайдено 135 програм

Інше
Вік: 6 - 10 роки

Оздоровчий напрям у вихованні – важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку дитини.
Рухова активність та спрямоване фізичне навантаження закладають фундамент для майбутнього активного та здорового життя людини. Рухливі ігри, комплекси вправ для ранкової гімнастики, загальна фізична підготовка – це профілактика багатьох захворювань.
Програма передбачає проведення ситуаційно-рольових та сюжетнорольових ігор, ігор-бесід, ігор-мандрівок, екскурсій, ігрових вправ, колективних творчих панно, бесід, конкурсів, рухливих ігор, вікторин, виставок малюнків, спортивних змагань, козацьких забав, веселих стартів, естафет.
Кожне заняття обов’язково включає в себе: комплекс вправ для профілактики порушень постави; оздоровчі дихальні вправи; загальну фізичну підготовку; знайомство з принципами здорового способу життя; рухливі та народні ігри.
При цьому навчальний матеріал адаптований до занять з вихованцями різного віку та рівня підготовленості, передбачає загальноосвітню, а не спортивну спрямованість і містить найпростіші елементи техніки та дій, теоретичні відомості, а також вправи для розвитку фізичних якостей. Заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.

Навчальна програма з позашкільної освіти оздоровчого напряму «Оздоровча гімнастика» схвалена для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 2 від 26.06.2019 року, лист ІМЗО від 08.07.2019 № 22.1/12-Г-590)

Еще...
Інше
Вік: 6 - 10 роки

Для того, щоб діти та підлітки мали добре здоров’я, гармонійно розвивалися, мали більшу працездатність під час освітнього процесу, необхідно залучати їх до активної рухливої діяльності та фізичних навантажень. Заповнити прогалини в фізичному розвитку підростаючого покоління покликана програма «Оздоровча фізкультура».
Під час навчань за програмою, діти отримують знання про різні види спорту та загальну фізичну підготовку, вивчають комплекс загальнорозвиваючих вправ, відбувається підготовка організму до навантажень. Значна увага приділяється формуванню здорового способу життя, організації заходів як загально розвиваючого характеру, так і спортивного спрямування.
Навчальна програма «Оздоровча фізкультура» укладена на основі навчальної програми з позашкільної освіти оздоровчого напряму «Оздоровча гімнастика», автор Маринич В. Л., схваленої для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 2 від 26.06.2019 року, лист ІМЗО від 08.07.2019 № 22.1/12-Г-590) та затверджена наказом управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 01 вересня 2020 № 81 о/д.
Місце реалізації програми:
дитячо-юнацький клуб «Аврора» (просп. Лесі Українки, буд. 24);
дитячо-юнацький клуб «Джерельце» (вул. Героїв України, буд. 9);
дитячо-юнацький клуб «Фортуна» (просп. Лесі Українки, буд. 7)

Еще...
Мистецтво
Вік: 7 - 17 роки

Значне місце у формуванні особистості дитини займає мистецтво, здатне розвивати почуття прекрасного, формувати високі естетичні смаки, вміння розуміти і оцінювати твори мистецтва, пам’ятки історії і архітектури, красу, багатство природи. Образотворче мистецтво – важливий засіб морального, естетичного виховання дітей, формування художньої культури, загальнолюдських, національних цінностей, гармонійного розвитку особистості.
Навчальна програма «Образотворче мистецтво», автор Вержбицька І. В. схвалена для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року, лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-322. Програма реалізується у гуртку образотворчого мистецтва «Чарівний олівець» .
Місце реалізації програми:
Дитячо-юнацький клуб «Прометей» (вул. Мічуріна, буд. 73);
Дитячо-юнацький клуб «Сузір’я» (вул. Олексія Древаля, буд. 27А);
Дитячо-юнацький клуб «Реал» (вул. Сумська, буд. 48);
Дитячо-юнацький клуб «Надія» (вул. Вадима Пугачова, буд. 27);
Інформація щодо графіка роботи гуртка за телефоном 0(536 6) 3-91-69 /адміністрація ОДЮК/ або безпосередньо у педагога-організатора клубу, де працює гурток (реалізується програма)

Еще...
Спорт
Вік: 13 - 17 роки

Для того, щоб діти та підлітки мали добре здоров’я, гармонійно розвивалися, мали більшу працездатність під час освітнього процесу, необхідно залучати їх до активної рухової діяльності та фізичних навантажень. Заповнити прогалини в фізичному розвитку підростаючого покоління покликана програма загальної фізичної підготовки.
Під час навчань за програмою, діти та учнівська молодь отримують знання про різні види спорту та загальну фізичну підготовку, вивчають комплекс загальнорозвиваючих вправ, відбувається підготовка організму до навантажень. Значна увага приділяється формуванню здорового способу життя, організації заходів як спортивного спрямування, так і загально розвиваючого характеру.
Навчальна програма укладена на основі навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура», затвердженої Міністерством освіти і науки України для 10-11 класів, та затверджена наказом управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 18.09.2017 № 155-о/д
Місце реалізації програми:
Дитячо-юнацький клуб «Прометей» (вул. Мічуріна, буд. 73).
Інформація щодо графіка роботи гуртка за телефоном 0(536 6) 3-91-69 /адміністрація ОДЮК/ або безпосередньо у педагога-організатора клубу, де працює гурток (реалізується програма).

Еще...
Спорт
Вік: 8 - 15 роки

Одним із дієвих засобів фізичного та морально-етичного виховання дітей є бойовий хортинг, який сприяє вихованню особистості з високою внутрішньою культурою та гармонійному формуванню фізичного апарату дитини. Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту України, заснований на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Із 2010 року хортинг внесено до Переліку видів спорту, що визнані в Україні.
Бойовий хортинг – це багаторічний спеціально організований процес навчання, всебічного розвитку, морально-етичного виховання й оздоровлення дітей і молоді.
Навчальний матеріал програми адаптований до занять із вихованцями різного рівня підготовленості, містить теоретичні відомості, елементи базової техніки бойового хортингу, що подані у вигляді оздоровчих фізичних вправ та імітаційних формальних комплексів, а також вправи з елементами самозахисту бойового хортингу. У процесі навчання вихованців бойового хортингу застосовуються такі методи, як показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані, розповідь, пояснення, метод вправ і його варіанти: початкове вивчення технічних дій у цілому або частинами, метод багаторазового повторення.
На навчання за програмою приймаються діти, які виявляють інтерес та бажання до занять хортингом, не мають медичних протипоказань та відносяться до основної медичної групи. Спрямована на вихованців віком від 8 до 15 років.
Навчальна програма «Хортинг» розроблена на основі навчальної програми з бойового хортингу для позашкільних навчальних закладів, автор Е. А. Єрьоменко, схваленої Науково-методичною комісією з організації спортивно-оздоровчої роботи Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО Міністерства освіти і науки України № 22.1/12-Г-357 від 12.06.2020 р.), та затверджена наказом управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 01.09.2020 № 81-о/д.
Місце реалізації програми:
Дитячо-юнацький клуб «Авангард» (вул. Чумацький шлях, буд. 7).
Інформація щодо графіка роботи гуртка за телефоном 0(536 6) 3-91-69 /адміністрація ОДЮК/ або безпосередньо у педагога-організатора клубу, де працює гурток (реалізується програма)

Еще...
Музика
Вік: 10 - 17 роки

Пісня – це скарб народу, вона має магічну силу, яка проходить крізь організм і душу людини, несе і радість і смуток, а також дає їй силу та натхнення.
Навчальна програма «Сольний спів» створена на основі навчальної програми вокального мистецтва, розміщеної у збірнику «Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям (вокальний, музичний, театральний, цирковий профілі)», випуск 1, Київ 2016, рекомендованої Міністерством освіти і науки (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657) та програми «Постановка голосу (індивідуальний вокал)» та затверджена наказом управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 01.09.2020 № 81-о/д.
Реалізується програма у гуртку вокального співу «Сонячне сяйво» та спрямована на вихованців віком 10-17 років.
Навчальна програма «Сольний спів» передбачає індивідуальну форму роботи, що обумовлена особливостями будови голосового апарату кожної дитини з урахуванням індивідуалізації, вікових особливостей; гармонізації системи ціннісних орієнтацій вихованців. Заняття проводяться в групах, які налічують від 1 до 5 вихованців.
Місце реалізації програми:
Дитячо-юнацький клуб «Гармонія» (просп. Свободи, буд. 63);
Дитячо-юнацький клуб «Надія» (вул. В.Пугачова, буд. 27).
Інформація щодо графіка роботи гуртка за телефоном 0(536 6) 3-91-69 /адміністрація ОДЮК/ або безпосередньо у педагога-організатора клубу, де працює гурток (реалізується програма).

Еще...