Порядок використання коштів на позашкільну освіту учнів ззсо городоцького району

Теми

I РОЗДІЛ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Призначення Порядку виділення і використання коштів на позашкільну освіту учнів – визначити принципи розподілу коштів, що виділяються Городоцькою районною радою на освіту дітей за програмами позашкільної освіти учнів (далі – ПОУ) із загального фінансування коштів бюджету Городоцького району.
2. Кошти для реалізації програми ПОУ (далі – кошти ПОУ) делегуються Відділу освіти Городоцької РДА на розвиток позашкільної освіти учнів з метою збільшення кількості дітей, що виховуються за програмами ПОУ.
3. Відділ освіти, керуючись даним Порядком, затверджує порядок призначення і використання коштів ПОУ.

II РОЗДІЛ
ПРИНЦИПИ РОЗПОДІЛУ КОШТІВ ПОУ

1. Кошти ПОУ розподіляються Відділом освіти Городоцької РДА в такий спосіб:
1.1. визначається щомісячна сума коштів ПОУ на одного учня, яка розраховується шляхом ділення суми коштів ПОУ на кількість учнів, які на період 1 вересня 2019 року будуть навчатися за Програмою «Позашкільна освіта учнів закладів загальної середньої освіти Городоцького району», і на кількість місяців фінансованого періоду;
2. Коштами ПОУ може фінансуватися тільки одна, обрана дитиною програма ПОУ, на яку розприділяє кошти Відділ освіти Городоцької РДА.
3. У разі, якщо коштів ПОУ менше, ніж дітей, які бажають взяти участь в програмах ПОУ, Відділ освіти Городоцької РДА рекомендує встановити критерії пріоритетного права користування коштами ПОУ. Рекомендується взяти до уваги соціальне і економічне становище учнів, які беруть участь в програмах ПОУ, також визначити пріоритети тим програмам ПОУ, які не реалізуються в школах району позашкільної освіти дітей.

III РОЗДІЛ
КОШТИ ПОУ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

1. Рекомендована щомісячна сума грошових коштів ПОУ на одну дитину, що бере участь в програмах ПОУ, становить 200 грн.
2. Якщо Відділ освіти Городоцької РДА, беручи до уваги пріоритети, встановлює іншу суму коштів ПОУ на одного учня, що бере участь в програмах ПОУ, вона не може бути меншою ніж 100 грн. і перевищувати 450 грн. на місяць. Не рекомендується встановлювати суму, що перевищує 200 грн. на дитину в місяць, якщо відсоток відвідування дітей у діяльності ПОУ нижче 75 відсотків кількості всіх учнів, які задіяні у ПОУ.
3. Відділ освіти Городоцької РДА, що збільшує або зменшує рекомендовану суму коштів ПОУ, зобов’язаний її обґрунтувати і гарантувати, щоб не постраждала якість освіти, щоб кошти ПОУ використовувалися ефективно і раціонально. Якщо виділяється більше фінансування, повинні бути обумовлені якісні та (або) кількісні показники програми ПОУ.
4. Кошти ПОУ провайдеру виділяються в разі, якщо вартість послуги / розмір якої встановлений Відділом освіти Городоцької РДА плати на людину за позашкільну освіту учнів зменшується на встановлену суму розміру кошика ПОУ.
5. Кошти ПОУ виділяються на фінансування освітнього процесу дитини, який бере участь в програмі ПОУ, і пов’язаних з ним витрат.
6. Кошти ПОУ не можна використовувати:
6.1. на оплату витрат на розважальні заходи і відпочинок;
6.2. на фінансування програм ПОУ, коли провайдером ПОУ виступає ЗЗСО;
6.3. на покриття витрат на реконструкцію, ремонт, будівництво та для придбання довгострокового майна;
6.4. на покриття заборгованостей виконавця програми ПОУ.

IV РОЗДІЛ
ВИМОГИ ДО ПРОВАЙДЕРА ПОУ

1. Реалізувати програми ПОУ, за рахунок коштів ПОУ можуть всі провайдери позашкільної освіти учнів, за винятком загальноосвітніх шкіл, які:
1.1. мають право вести освітню діяльність;
1.2. діють на підставі Свідоцтва про реєстрацію юридичних /фізичних осіб.
1.3. мають приміщення, обладнання, засоби для реалізації програм (-и) ПОУ;
1.4. гарантують дітям здорову і безпечне освітнє середовище в установленому правовими актами порядку;
1.5. мають групу фахівців, які згідно із законодавством України мають право працювати вчителями позашкільної освіти;
2. вільні вчителі, наприклад, мають статус художника, працівники культури тощо, бажаючі реалізувати програми ПОУ:
2.1. повинні відповідати вимогам, висунутим в підпункті 13.5 Опису;
2.2. В установленому правовими актами порядку отримати свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця;
2.3. повинні заповнити відповідні заявки.
3. Провайдер позашкільної освіти знімається з обліку згідно поданої заяви.

V РОЗДІЛ
ВИМОГИ ДО ПРОГРАМ

1. Програми ПОУ повинні відповідати вимогам Закону України «Про позашкільну освіту».
2. Програми ПОУ повинні бути затверджені у встановленому порядку.
3. Діяльність програми ПОУ повинна здійснюватися не рідше 2 годин педагогічного роботи в тиждень або не менше 8 годин педагогічної роботи в місяць.
4. Максимальна кількість дітей у групі реалізації програми ПОУ рекомендується визначити керівнику Відділу освіти Городоцької РДА.

VI РОЗДІЛ
ОЦІНКА ПРОГРАМ ПОУ, засвідчення ЯКОСТІ ТА ОБЛІК ДІТЕЙ, які отримують кошти ПОУ

1. Провайдер позашкільної освіти повинен відповідати, висунутим в пункті 13, вимогам (далі – Провайдер ПОУ), надає Відділу освіти заповнену форму заяви відповідності до програми ПОУ( додаток 1 до Порядку). Провайдер ПОУ може надавати кілька програм, на кожну програму заповнюється одна форма заяви.
2. Програма ПОУ надається комісії на оцінку програм ПОУ, скликаній наказом керівника Відділу освіти Городоцької РДА (далі – Комісія), яка визначає, чи відповідає програма ПОУ висунутим вимогам і може бути фінансована коштами ПОУ. Комісія складається з представників різних інституцій, незалежних оцінювачів, які мають досвід роботи в сфері ПОУ. Періодичність оцінки програм ПОУ встановлює Відділ освіти Городоцької РДА.
3. Програми ПОУ рекомендується оцінювати за критеріями оцінки програм ПОУ (додаток 2 до Порядку). Керівник Відділу освіти Городоцької РДА, беручи до уваги пропозиції Комісії, ухвалює рішення про відповідність Програми вимогам. У разі порушень в процесі виконання програми або погіршення якості освіти, дане рішення анулюється наказом керівника Відділу освіти Городоцької РДА. В інших випадках відповідність програми може бути пролонговано.
4. Після прийняття рішення про відповідність програми вимогам, протягом трьох робочих днів з дня рішення Комісії відповідальна особа публікує це у районному часописі «Народна думка». Програми ПОУ, що відповідають вимогам, також оголошуються на інтернет сайті Відділу освіти Городоцької РДА.
5. Провайдер ПОУ укладає договори навчання з здобувачами послуги, заповнюючи договір навчання електронним способом. У встановленому законом про освіту порядку і протягом 3 робочих днів з моменту підписання договору, реєструє дітей на навчання. Після закінчення дітьми програми або в разі розірвання договору, провайдер ПОУ протягом 3 робочих днів анулює запис про участь дитини у програмі ПОУ.
6. Відділу освіти Городоцької РДА в установленому порядку переводить кошти ПОУ провайдеру ПОУ відповідно до кількості дітей, які уклали договір участі в програмі ПОУ, передбачаючи зобов’язання провайдера освіти, інші умови і відповідальність за неналежне використання коштів ПОУ і організацію освітнього процесу.
7. Відділу освіти Городоцької РДА використовує кошти ПОУ в установленому правовими актами порядку і гарантує використання цих коштів за призначенням, виконує спостереження за реалізацією програм ПОУ в установленому порядку, гарантує якість і нагляд за виконанням програми.

VII РОЗДІЛ
ЗВІТНІСТЬ ЗА КОШТИ ПОУ

1. Відділу освіти Городоцької РДА за кошти ПОУ звітує в установленому правовими актами порядку перед Городоцькою районною радою.
2. Відділ освіти Городоцької РДА зобов’язаний повернути невикористані кошти ПОУ на рахунок Городоцької районної ради.

VIII РОЗДІЛ
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. З метою фінансування програм ПОУ можуть бути використані кошти меценатів, батьків та інші грошові кошти в установленому правовими актами порядку.
2. Відділ освіти Городоцької РДА повинен прагнути до того, щоб програми ПОУ реалізовувалися якомога ближче до місця проживання дитини або школі, в якій він навчається. Програми ПОУ рекомендується реалізовувати в приміщеннях загальноосвітніх шкіл, культурних установ і в інших безпечних і призначених для цього місцях. Відділу освіти Городоцької РДА, при затвердженні правил оренди майна, рекомендується передбачити, щоб провайдери ПОУ могли орендувати приміщення за мінімальною ціною.
3. Відділ освіти Городоцької РДА та відповідальні за ПОУ консультують зацікавлених осіб з питань реалізації Порядку, допомагають заповнювати форми реєстрації даних, надають іншу інформаційну та методичну допомогу провайдерам освіти.
4. Відділ освіти Городоцької РДА, розподіляючи кошти ПОУ, має працювати для того, щоб кількість учнів, які беруть участь в програмах ПОУ, максимально збільшилася, щоб було гарантовано різноманітність програм ПОУ, їх якість і доступність.

ФОРМА ЗАЯВИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ПРОГРАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ

ФОРМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ВИМОГАМ