ВСІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ОДНЕ МІСЦЕ В УКРАЇНІ

  • 260
    акредитовані програми
  • 84
    організатори програм

ОБЕРІТЬ ПРОГРАМУ:

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції

Оберіть рід діяльності

Інше:

 
ДОДАТКОВІ ФІЛЬТРИ

Оберіть рід діяльності

Інше:

Оберіть компетентності

24 Новітні програми

Танець
Вік: 7 - 10 роки

Зміст навчальної програми полягає в тому, що вона передбачає синтез класичної, народно-сценічної та сучасної хореографії, що сприяє гармонійному розвитку хореографічних здібностей вихованців.

Програму схвалено вченою радою Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (протокол №4 від 25 вересня 2016 року)

Понеділок 13.00-15.00
Вівторок 13.00-15.00
Середа 13.00-15.00
Четвер 13.00-15.00
П’ятниця 13.00-15.00

Еще...
Технічний напрям
Вік: 12 - 17 роки

Радіоелектроніка сьогодні являє собою галузь науки і техніки, що
бурхливо розвивається. Вона вивчає фізичні основи і практичне застосування
електронних приладів.
Актуальність навчальної програми полягає в тому, що в умовах
безперервного розширення сфери використання радіоелектронної апаратури не
тільки в промисловому виробництві, а й в інших областях діяльності людини
(економіці, медицині, транспорті, радіозв’язку, космічній техніці, системах
дистанційного керування, радіонавігації, автоматиці, обчислювальній техніці,
радіолокації, військовій техніці, в побутовій техніці тощо) є необхідність
підвищувати освіченість кожної сучасної людини та її вміння орієнтуватись у
потоці різноманітної інформації, в світі техніки.
Навчаючись у гуртку радіоелектронного конструювання, діти проходять
еволюцію (становлення) від теоретичного пізнання та створення стандартних
радіоелектронних пристроїв до здатності самостійного створення
радіоелектронних приборів.

Навчальна програма спрямована на вихованців віком від 12 до 18 років.

Програму рекомендовано Міністер-ством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872

Еще...
Технічний напрям
Вік: 6 - 11 роки

Програма з лего-конструювання пропонує використання навчальних конструкторів Лего (WEDO 2.0.) як інструменту для навчання вихованців конструюванню, моделюванню, дає можливість розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, зацікавленість до математики, інформатики, природничих наук. Особливу увагу при проведенні гурткової роботи приділяється розвитку логічних форм мислення та ознайомленню з навколишнім середовищем, розвитку мовлення, навички продуктивної співпраці, підвищення самооцінки через усвідомлення «я вмію, я можу», настроює на позитивний лад, на зняття емоційної та м’язової напруги. Розвивається вміння користуватися інструкціями, схемами, формується логічне, проектне мислення.
Використання LEGO на заняттях своїм змістом, формою організації та результативністю сприяє формуванню в вихованцях вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, виділяючи характерні особливості героїв, подій і т. д., що впливає на розвиток уваги, спостережливості, пам’яті, просторових уявлень, уяви.

Програму погоджено засіданням науково-методичної ради Кременчуцького міського науково-методичного центру (протокол №6 від 13.08.2020р.)

Еще...
Інформаційні технології
Вік: 10 - 17 роки

Актуальність навчальної програми з основ комп’ютерних технологій у
спрямованні на ознайомлення із сучасним програмним забезпеченням,
периферійними устроями. Її опанування дозволить самостійно та ефективно
використовувати комплектуючі до персонального комп’ютера, орієнтуватись
у номенклатурі обчислювальної техніки, обирати тип, склад та її
конфігурацію у відповідності до конкретних вимог. Також програма
ознайомить з розповсюдженими прикладними та службовими програмами

Еще...
Технології
Вік: 7 - 17 роки

У системі естетичного та художнього виховання важливе місце належить
народному декоративно-прикладному мистецтву, яке входить у світ людини з
перших її днів і супроводжує все життя. Перші іграшки, колискові пісні, казки,
легенди вводять дитину в чарівний світ народної творчості. Сьогодні вся
актуальність народного мистецтва зростає на нових засадах історичного
розвитку, що забезпечує повноцінне художнє і водночас інтенсивне розкриття
прихованих у його суті можливостей

Еще...
Мистецтво
Вік: 7 - 17 роки

Актуальність навчальної програми з народної творчості пов’язана з
необхідністю національно-культурного відродження України через
формування національної самосвідомості, творчого мислення особистості
через знайомство з українською народною творчістю. Ця програма містить
найпростіші відомості для заняття українським народним мистецтвом,
промислами та ремеслами, що не вимагають складного обладнання та
виховують майстерність та естетичний смак.
Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного
напряму декоративно-ужиткового профілю позашкільної освіти, розрахована
для дітей віком від 7 років

Еще...