ВСІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ОДНЕ МІСЦЕ В УКРАЇНІ

  • 243
    акредитовані програми
  • 85
    організатори програм

ОБЕРІТЬ ПРОГРАМУ:

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції

Оберіть рід діяльності

Інше:

 
ДОДАТКОВІ ФІЛЬТРИ

Оберіть рід діяльності

Інше:

Оберіть компетентності

24 Новітні програми

Мистецтво
Вік: 4 - 5 роки

Заняття за програмою спрямовані на реалізацію завдань художньо-творчого розвитку дітей. Малювання незвичайними матеріалами, оригінальними техніками дає змогу дітям відчути незабутні позитивні емоції. Нетрадиційне малювання дає дітям безліч позитивних емоцій, розкриває нові можливості використання добре знайомих їм предметів як художніх матеріалів, дивує своєю непередбачуваністю.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років “Дитина”

Еще...
Музика
Вік: 10 - 12 роки

Програма роботи вокального  гуртка схвалена  науково-методичною радою з питань освіти МОН України від 22.12.2017 протокол № 3

вівторок 15.00-17.00

четвер 13.30-16.00

Еще...
Музика
Вік: 4 - 17 роки

Хорове мистецтво є одним із засобів музично-творчого розвитку дітей, яке
навчає вокально-хоровим прийомам, формує почуття колективізму і дружби,
сприяє гармонійному розвитку особистості, надає естетичного забарвлення
духовному життю дитини.

Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)

Пн, Пт 16.20-18.00

Еще...
Спорт
Вік: 11 - 12 роки

Кінний спорт – це технічно складна дисципліна, індивідуальний вид спорту, в якому високого результату можна досягти через взаємодію людини і коня.У кінному спорті виділяють класичні дисципліни, які включені в програму Ігор Олімпіад (виїздка або вища школа верхової їзди, подолання перешкод або конкур, триборство), та неолімпійські дисципліни (дайвінг, пробіги, вольтижування та рейнінг).

Еще...
Танець
Вік: 7 - 10 роки

Зміст навчальної програми полягає в тому, що вона передбачає синтез класичної, народно-сценічної та сучасної хореографії, що сприяє гармонійному розвитку хореографічних здібностей вихованців.

Програму схвалено вченою радою Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (протокол №4 від 25 вересня 2016 року)

Понеділок 13.00-15.00
Вівторок 13.00-15.00
Середа 13.00-15.00
Четвер 13.00-15.00
П’ятниця 13.00-15.00

Еще...
Технічний напрям
Вік: 12 - 17 роки

Радіоелектроніка сьогодні являє собою галузь науки і техніки, що
бурхливо розвивається. Вона вивчає фізичні основи і практичне застосування
електронних приладів.
Актуальність навчальної програми полягає в тому, що в умовах
безперервного розширення сфери використання радіоелектронної апаратури не
тільки в промисловому виробництві, а й в інших областях діяльності людини
(економіці, медицині, транспорті, радіозв’язку, космічній техніці, системах
дистанційного керування, радіонавігації, автоматиці, обчислювальній техніці,
радіолокації, військовій техніці, в побутовій техніці тощо) є необхідність
підвищувати освіченість кожної сучасної людини та її вміння орієнтуватись у
потоці різноманітної інформації, в світі техніки.
Навчаючись у гуртку радіоелектронного конструювання, діти проходять
еволюцію (становлення) від теоретичного пізнання та створення стандартних
радіоелектронних пристроїв до здатності самостійного створення
радіоелектронних приборів.

Навчальна програма спрямована на вихованців віком від 12 до 18 років.

Програму рекомендовано Міністер-ством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872

Еще...